SON DAKİKA
BBS - BAĞIMSIZ BÜRO SEN | bagimsizburosen.org.tr
BAĞIMSIZ BÜRO SEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
11 Kasım 2019 686

BAĞIMSIZ BÜRO SEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BAĞIMSIZ BÜRO SEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Bağımsız Büro-Sen 5. Olağan Genel Kurulu 14/15 Aralık 2019 tarihlerinde İzmir 2. Cadde TURTES İşhanı No: 34, Kat 4: Kızılay/ANKARA adresinde saat 11:00’ de toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın 21/22 Aralık 2019 tarihlerinde aynı yer ve saate aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

1. GÜN

1 .Açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.Divan Teşekkülü

4.Genel Başkanın açılış konuşması

5.Misafirlerin konuşmaları

6.Faaliyet, Denetleme kurulu ve Disiplin kurulu raporlarının okunması

7.Mali raporun okunması ibrası ve kabulü

8.Tüzük Tadilatı

9.Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve kabulü

10.Yönetim kuruluna devredilecek müzakeresi ve kabulü

11.Zorunlu organlara aday olacakların isimlerinin Divan Başkanlığına verilmesi.

12.Dilek ve temenniler.

2. GÜN

13.Zorunlu organları seçimi 14.Kapanış

Top