SON DAKİKA
BBS - BAĞIMSIZ BÜRO SEN | bagimsizburosen.org.tr
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
09 Kasım 2016 Yönetim Kurulu 576

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Bağımsız Büro-Sen Olağan Genel Kurulu 3-4 Aralık 2016 tarihinde İzmir 2. cadde TURTES işhanı No 34 kat 4 Kızılay-ANKARA adresinde saat 11.00’de toplanacaktır

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın 10-11 Aralık 2016 tarihinde aynı yer ve saate yapılacaktır. Genel kurul ilanı bagimsizbürosen.org/ adresinde yayımlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.  

1.Açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.Divan Teşekkülü

4.Genel Başkanın açılış konuşması

5.Misafirlerin konuşmaları

6.Faaliyet, Denetleme kurulu ve Disiplin kurulu raporlarının okunması

7.Mali raporun okunması ibrası ve kabulü

8.Tüzük Tadilatı

9.Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve kabulü

10.Yönetim kuruluna devredilecek müzakeresi ve kabulü

11.Zorunlu organlara aday olacakların isimlerinin Divan Başkanlığına verilmesi.

12.Dilek ve temenniler.                            

2. GÜN

13.Zorunlu organları seçimi

14.Kapanış

Top