SON DAKİKA
BBS - BAĞIMSIZ BÜRO SEN | bagimsizburosen.org.tr
BASK, “KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ” ÇALIŞTAYINDAYDI
28 Ekim 2016 Yönetim Kurulu 709

BASK, “KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ” ÇALIŞTAYINDAYDI

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Bursa’da 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında “Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi” toplantısı düzenlendi.

BASK adına Genel Başkan Bayram Zengin ile Genel Toplu Sözleşme Sekreteri Mithat Başlan’ın katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat yaptı.

Enes Polat’ın çalıştayın amacı, kamu personeline ilişkin yasal düzenlemeler ve AB ülkelerindeki uygulamalardan örnekler verdiği açılış konuşmasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, özellikle darbe dönemlerinde kamu personelinin davranışları üzerinde durdu.

Çalıştayda sendika, bürokrasi, akademisyen, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden oluşturulan alt çalışma gruplarında "Kamu Personel Statüleri", "Kamu Personel Alım Sistemi ile Personel Dağılımında Denge", "Kamu Personel Ücret Sistemi", "Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, Ödül ve Cezalandırılması, Verimliliği, Esnek Çalışma", "Kamuda Terfi Sistemi, Unvan Değişikliği, Üst Düzey Yöneticilik", "Sosyal Nitelikli Atamalar" konularında mevcut sorunların analiz edilmesi, sorunlara çözümler önerilmesi, alternatif modellerin tartışılması hedefleniyor.

YİNE DAĞ FARE Mİ DOĞURACAK?

Devlet Personel Başkanlığının düzenlediği çalıştayın amacı Kamu Personel Reformu çalışmaları öncesinde beyin jimnastiği yapmak ise, bu başlıklar ve katılımcı çeşitliliği ile özellikle kamu görevlilerine ilişkin reform veya mevzuat düzenlemelerinde adım atmak mümkün değil.

Gerek 7 Haziran gerekse 1 kasım genel seçimleri öncesinde, BASK olarak siyasi partilerin seçim bildirgelerinde memurlar/kamu görevlilerini ilgilendiren bölümleri yorumsuz olarak kamuoyunun kamu görevlilerinin bilgisine sunmuştuk.

Seçim bildirgelerinde iktidar partileri de, muhalefet partileri de konuya ne kadar uzak ve ne kadar duyarsız oldukları görülmüştü.

Dahası mevcut sendika ve konfederasyonların; memurlarla ilgili taleplerini yandaşı oldukları siyasi partilerin seçim bildirgelerine koyduramadıklarını da belirtmiştik.

Özellik 7 Haziran seçimlerinden sonra kimi basında yer alan ve memurlara aba altından sopa göstermeye yönelik “657’de değişiklik yapılıyor, memur güvencesi kaldırılıyor!” yollu açıklamalarla gözdağı verilmek istenmişti.

Basındaki ısmarlama yazılar karşısında daha fazla suskun kalmak istemeyen kamu otoritesi, kamu personel reformu çalışması yapmak yerine süslü başlıklar taşıyan konularla kamu oyu önüne çıkmayı uygun gördü. Çalışma grupları katılımcıları hakkındaki eleştirilerimizi saklı tutarak çalıştayın amaçsız kaldığını ifade etmek gerekir.

BASK olarak önümüzdeki günlerde kamu personel reformu konusundaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Ancak şunu belirtmek isteriz ki; “ısmarlama” çalışmalar yarardan çok zarar getirir.

Top