SON DAKİKA
BBS - BAĞIMSIZ BÜRO SEN | bagimsizburosen.org.tr
TEMEL DEĞERLERİMİZ
01 Ocak 1970 İlkelerimiz 569

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Milli ve manevi değerlere saygılı,

• İş ahlakına bağlı,

• Araştırmacı,

• Kalite bilincine sahip,

• Kendini sürekli yenileyen,

• Verimli,

• Ekip çalışmasına önem veren,

• Çoğulcu değil etkin sendikacılıktır.

İlkelerimiz

• Kamu çalışanlarını; siyasi partilerin vesayetine karşı koruyan, piyon olmaktan alıkoyan, gücünü çalışanlardan alan bağımsız

sendikacılık...

• Üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyan ve geliştirmeyi hedefleyen kitle sendikacılığı...

• Örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve yönetime katılma haklarını bir bütün olarak gören çağdaş sendikacılık...

• Sendika içi demokrasinin tam anlamıyla işlediği, tabandan tavana katılımın tüm üyelere açık olduğu, her göreve serbest, gizli oy,

açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacak seçimlerle gelinen demokratik sendikacılık...

• Anayasada ifadesi bulunan Cumhuriyetin temel niteliklerine ve Devletimizin bölünmez bütünlüğüne bağlı kitlesel sendikacılık...

• Üyeleri ile sendikacılıkta çığır açmayı, kamu kurumlarında olması gereken sistemi kurmayı, geleceği planlamayı amaçlayan ufuk

sendikacılığı...

• Soygunculara, vurgunculara karşı duran, yoksulluk ve yoksuzlukla mücadeleyi görev sayan şeffaf sendikacılık...

• Kamuda çalışan herkesi, sendikamız çatısı altında birleşmeye çağırıyor, geleceği planlamak için her kesimin katkısını bekliyoruz.

• Sona kalanı değil, hakkını aramayı ve hakkı olanı almayı arzulayan, hedefleyen tüm kamu çalışanlarını Bağımsız Büro-Sen çatısı

altında hizmet etmeye davet ediyoruz.

SÖZDE DEĞİL ÖZDE SENDİKACILIK…

Top