Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DA MEMUR YOKTU; 3600, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, EYT VE ASGARİ ÜCRET YOKTU!

BASK plan-ve-butce-komisyonunda-da-memur-yoktu-sozlesmeli-personel-eyt-ve-asgari-ucret-yoktu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DA MEMUR YOKTU.

5 Kasım Cuma günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Bakan Bilgin’in, iktidar ve muhalefet partili milletvekillerinin ne dediklerinin pek bir önemi  var mı yok mu tutanaklardan okunup incelenebilir.

Bazı basın ve yayın organlarında günlerdir yayımlanan asılsız 3600EYTsözleşmeli personel ve asgari ücret ile ilgili haberlerin amacını biliyoruz.

Öyleyse Bakan Vedat Bilgin’in Komisyonda bir sunuş konuşması, bir de sorulara cevap verdiği son konuşması olmak üzere iki konuşmasındaki açıklamalarına YORUM yapmadan bir göz atalım:

  1. Sunuş konuşmasında;
  • Toplantıda Bakan Bilgin’in ilk önemli cümlelerinden birisi şu: “Arkadaşlarımız sabır gösterirse, bu sendikal mücadelenin tarih ini için izde benim kadar bilen vardır ama ben de bu konuları çalışmış birisiyim, o sorunları biliyorum .”
  • Sendikalaşma oranı, “bir miktar artış var, 2013’te yüzde 9,2’ymiş, şimdi, yüzde 14,13; hadi diyelim yüzde 15, Türkiye \'de 17 milyon işçinin olduğunu düşünürsek bu oranın oldukça düşük olduğunu söylüyoruz.”
  • Memur ve işçi toplu sözleşmeleri; geçtiğim iz Temmuz ayında başlattığımız, arkasından memurlarla Ağustosta devam ettirdiğimiz 2 toplu sözleşme gerçekleştirdik , bu 2 toplu sözleşmede de özellikle, düşük ücret alan işçilerin yani o gün asgari ücret düzeyinde olan, 3.577 lira düzeyinde ücret alan işçilerin ücretlerinde ciddi bir artış, yüzde 38 oranında bir artış gerçekleştirdik, ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

… Biz, o işçilerimizin ücretlerini 4.500 lira civarına çektik bunun üzerinde pazarlıkla ortaya çıkan yüzde oranlarını da koyduğumuz zaman ciddi bir iyileşme sağladığımızı ifade etmek istiyorum. 

…Tabii, arkasından memurlarla ilgili bir sözleşme yaptık, memurlarda da aynı şeyi gerçekleştirdik.

  • Asgari Ücret; Biz hesaplarımızı yaparak, işçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle birlikte bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.
  • 3600 sorunu; “Ben bu konuda, özellikle kamu görevlileri arasında ciddi b ir sorun olarak bilinen, hepimizin bildiği 3600 meselesini -memurlarla yaptığımız - b ir temenni, bir talep, bir arzu olmaktan çıkarıp bir toplu sözleşme maddesi hâline… Toplu s özleşmenin hukuki niteliğini hepimiz biliyoruz, dolayısıyla onu da çözüm sürecine koyduk, şu anda Bakanlık bünyesi içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. “Ne çalışması yapıyorsunuz? ” diyeceksiniz, şunu çalışıyoruz: Bir defa “Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz? Bunun maliyeti ne olur?” bununla ilgili detaylı b ir ç alışma yapıyoruz. Arkasından, farklı kamu kuruluşlarını ve sendikalarımızı toplayarak birlikte çalışacağız ve o zaman kamuoyuna bu süreci nasıl sonuçlandıracağımızı ve ya yönettiğimizi açıkça ifade edeceğiz. Bu çok önemli bir şey.
  • Sözleşmeli Personel; Kamuda biliyorsunuz, sözleşmeli, kadrolu kamu personeli uygulaması var; bu da ciddi bir soruna yol açıyor. İsteyen sözleşmeli personelimizin – zorunlu değil- kamu haklarına sahip kılınması konusunda da bir çalışma içindeyiz. Onun da çalışma gruplarını oluşturduk, Bütün sözleşmelileri. Bununla da ilgili bir çalışma yapıyoruz, isteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Onu da bira z önce bahsettiğim gibi Bakanlık bünyesinde gerçekleştiriyoruz, arkasından diğer bakanlıklarla -Ekonomi Bakanlığı- Plan ve Bütçe vesaire gibi çeşitli kam u kuruluşlarıyla ve nihai kararımızı da toplumsal ortaklarımız olan sendikalarımızla birlikte gerçekleştireceğiz.
  1. Kapanış –soru/cevap- konuşmasında;
  • 3600 sorunu; “Bu soruların bir kısmını … cevaplandırdım ama bazılarını da özel olarak cevaplandırmak isterim. Mesela 3 600’le ilgili söylenenler var. “36 00 ne olacak? ”, “3600\'ü yine vaat mi vereceksiniz? ” Vaat olmaktan çıktı, konuşmamda altını çizdim. Onu toplu sözleşme metnine koyduk. Toplu sözleşme bizi bağlayan bir şey. Onu biz uygulamak zorundayız. Dolayısıyla, o bir vaat değil. Şimdi çalışma grubunu oluşturduk, Bakanlık bünyesinde oluşturduk. Onlar ne yapıyor çalışma grubu? Alternatif maliyet modelleri çıkarıyorlar, kapsayıcılığının ne kadar geniş ne kadar dar olacağı, hangi unsurları, hangi süreleri, hangi sürelerde çalışan kamu personelini kapsayacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Bunu bitirdikten sonra, Bakanlık çalışmasını yaptıktan sonra Ekonomi Bakanlığımızla, Devlet Personelle ve sendikalarımızla bir araya geleceğiz.”
  • Asgari ücret; “Bana asgari ücret miktarını soruyor … bu çalışmamız sürüyor. “Burada neden belirtmiyorsunuz? ” diyeceksiniz. Şunun için belirtmeyeceğim: Asgari ücret belirleyen tek taraf ben değilim, işverenlerle işçi sendikaları, kanunumuz böyle düzenlemiş bunu, benim keyfi olarak kalkıp asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 .500 lira olsun gibi dememin çok anlamı yok, böyle bir yet kim de yok. biz, o çalışma grubumuzla , kendi hukuk sis emimiz içerisindeki işçi ve işveren tarafımızla oturarak bunu o çalışma grubumuzun …müzakerelerin konusu olduğunun altın ı çizmek isterim.”

 

BAKANLIKLARDAN VE DEVLET KURUMLARINDAN HABERSİZ BİR BAKAN MI?

Dikkat edilirse Bakan diyor ki; “3600 ile ilgili çalışma tamamlandığında Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel ve sendikalarla bir araya geleceğiz.

Herhalde “merdivenaltı” bir toplantıdan bahsediyor olmalı.

Çünkü Ekonomi Bakanlığı diye bir bakanlık yok.

Ve çünkü Devlet Personel Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçildikten sonra kapatılalı 3 yıl olmuş.

YORUM YAZ