Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

BAĞIMSIZ BÜRO SEN GENEL KURUL İLANI 04/11/2022-10.30

BASK bagimsiz-buro-sen-genel-kurul-ilani-----------------------

GENEL KURUL İLANI                                                                                                                                                                  

Sendikamız VI. Olağan Genel Kurulu 03/04 Aralık 2022 tarihinde “İzmir 2. Cad, No:34, Kat: 4, TURTES İş Hanı, Kızılay/ANKARA” adresinde saat 10.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 10/11 Aralık 2022 tarihlerinde çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.04/11 Aralık Pazar günü seçim saat 10.00 ile 15.30 arası yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

1. GÜN 

1. Açılış,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

3. Divan teşekkülü,

4. Genel başkanın açış konuşması,

5. Faaliyet, Mali ve Denetim raporlarının okunması ve ibrası,

6. Tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması,

7. Tüzük Değişikliği,

8. Yönetime verilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9. Zorunlu organlara ve Üst Kurul delegeliklerine aday olanların Divana bildirilmesi,

10. Dilek ve temenniler,

2.GÜN

Seçimler

YORUM YAZ