Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

BAĞIMSIZ BÜRO SEN 7.TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞME TALEPLERİ

BASK bagimsiz-buro-sen-toplu-sozlesme-gorusme-talepleri

Bağımsız Büro Sendikası olarak 7.toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninden beklentilerimiz, gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, ekonomik büyümeyi mevcut maaşlara ve emekli maaşlarına yansıtmak

-Toplu sözleşme görüşmeleri her yıl yapılmalıdır. İki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri kamu çalışanlarının güncel sorunlarına çare olamamaktadır. 4688 sayılı Yasanın  21. maddesi Kamu Personel Danışma Kurulunun her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanması sağlanmalıdır.

 

_Enflasyonun zam oranını geçtiği ayı takiben gelen aylarda enflasyon oranında zam yapılması

_Toplu sözleşme süresi uzatılmalı, hizmet kolları için ayrrı ayrı tutanak düzenine geçilmelidir.

_Grev hakkı verilmelidir.

_ Her yıl Aralık ayında belirlenecek refah artış oranı memur ve emeklilerinin maaşlarına yansıtılmalıdır.

_Toplu sözleşmesi öncesi ekonomik kayıplar seyyanen zam ile telafi edilmeli, daha sonra yeni sözleşme ile ekonomik maddelere geçilmelidir.

_Tüm kamu görevlileri öğrenim durumu ve hizmet süresi gözetilerek 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalıdır.

_Gelir Vergisi oranı  %15 olarak sabitlenmelidir. Yılın ikinci altı ayında yapılan maaş artış oranı, vergi diliminin yükselmesi sonucu çalışan maaşlarına yansımamaktadır.

_Emekli ve işçilerde olduğu gibi devlet memurlarına ikramiye verilmelidir.

-Kamu çalışanları çocukları için ortak kreşler açılmalı, imkan olmayan yerlerde çalışan kamu çalışanlarına kreş yardımı ödemesi yapılmalıdır.

_Servis hizmeti bulunmayan kurum çalışanlarına ulaşım desteği verilmeli ulaşım kartı imkanından faydalandırılmalıdır.

-Yardımcı Hizmet Sınıfı Kaldırılmalı Mevcut Personel Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir.

_Mesleki ve teknik öğrenime sahip olanlar (aşçı, güvenlikçi, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, matbaacı, kuaför, berber, teknisyen yardımcısı gibi) "Teknik Hizmetler Sınıfına" geçirilmelidir.

_Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları Periyodik Olarak Yapılmalı, Bu Kapsamda Kullanılan Kadro Sayısı Artırılmalı Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmelidir.

_Kamu çalışanı emekli olduğunda en az 1+1 ev alabileceği bir tutarda emekli ikramiyesi

ödenmelidir. Memurun isteği halinde çalışırken maaşından kesilen ikramiye devlet kesintisi konut edinmek için emlak fonlarında değerlendirilmeli emekli olduğunda oturabileceği bir konut hayali gerçekleşmelidir.

-Kamu çalışanlarına kira yardımı yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının aile ekonomik durumları, çalıştıkları şehir ve hizmet süreleri dikkate alınarak maaşlarına oranla kira yardımı yapılmalıdır.

_Giyecek Ve Yemek Yardımı Ödenekleri günümüz ekonomik şartlara göre artırılmalıdır.

_4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, kamu çalışanları sendikalara e devlet üzerinden üye ve istifa edebilme hakkı verilmelidir.

_Kamudaki en düşük maaş yoksulluk sınırına endekslenmeli, öğrenim durumu ve meslek statüsüne göre maaşlar yukarı yönde artırılmalıdır.

-Tüm kamu çalışanları personelini kapsayacak maaş tutarı, hizmet süresi, banka hizmetlerini kullanma durumlarına bakılarak banka promosyon anlaşmaları için gerekli adımları atılmalıdır.

_Aile ve çocuk yardımları güncellenmelidir.

-Kamu çalışanı emeklilerine aile yardımı ödeneği ödenmesine devam edilmelidir.

_Yıllık izin süreleri iş günü olarak hesaplanmalıdır. Hafta sonuna denk gelen günler izin süresine dahil edilmemelidir.

_Kurumların taşra teşkilatlarında görev yapan uzmanların mali ve özlük hakları, merkez teşkilatında görev yapan emsal uzman personelle eşitlenmelidir.

_Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları; Kamu kurum ve kuruluşları her yıl en az bir defa boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın yazılı olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalıdır.

Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden, muayene, tedavi, reçete ve ilaç (ortez - protez dahil) katılım-katkı payı ve başka bir ad altında ücret alınma uygulamasına son verilmelidir.

YORUM YAZ