Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

BAĞIMSIZ BÜRO SENDİKASI SİZLERİTEMSİL EDER TESLİM ETMEZ

BASK bagimsiz-buro-sendikasi-sizleritemsil-eder-teslim-etmez

SENDİKALARIN FAYDASI VAR (MI)?
Sendika üyesi olmayanların önemli itirazlarından birisi “sendikaların faydası olmadığı” söylemidir. Bu söylem zaman zaman, “bütün sendikalar aynı” ifadesi ile de desteklenmeye çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki; mevcut Anayasa ve 4688 sayılı Kanun yürürlükte kaldığı sürece, beğensek de beğenmesek de, sendikalar ve konfederasyonlar var olmaya devam edecektir.

Ve yetkili sendikalar Hükumet ile her iki yılda bir toplu sözleşme görüşmeleri yapacaklardır.

Eğer itiraz sendikaların işlevine ve çalışanları peşkeş çekmesine ise o zaman herkes, kendini peşkeş çekmeyecek sendikaları bulmak ve kendini temsil edecek sendikaları seçmek zorundadır. 
Üye olsa da olmasa da toplu pazarlık görüşmeleri yapılacağına, istenmese bile sendikalar ilgili idarelerle görüşmeler yapacağına, kurul ve komisyonlarda memurları temsilen bulunacağına göre, “kendine yakın bulduğu” veya “daha çok güvendiği” sendikaları seçmesi çıkarlarının korunması ve temsilinin sağlanması açısından MEMURLAR için hayati önemdedir.

Eğer meydan yanlış ve sahte sendikalara kalırsa sorunlar ve serzenişler -şimdi olduğu gibi- devam edecek demektir.

Ve eklemek gerekir ki, sendikalar yılda iki kez kurum işvereni ile kurum idari kurullarında bir araya gelerek kurumsal sorunları çözmekle görevlidir. Sendika yandaş ise, sendika yanlış ise kurumsal sorunlar çözülmeyecek veya işverenin dediği şekilde sonuçlanacaktır. Nitekim öyle de olmaktadır.

Her halükarda çalışanlar doğru sendikalarda bir araya gelmeli ki; haklarını korumak ve geliştirmek, hak aramak, yeni haklar alabilmek, çağdaş çalışma koşullarını sağlayabilmek, aile sorumluklarını yerine getirebilecek bir ücret pazarlığı yapmak ve ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek mümkün olabilsin.

Aksi, görevden ve sorumluluktan kaçmak olur. Meydanı şarlatanlara, sahte ve sarı sendikalara, yandaş ve güdümlü sendikalara bırakmak olur.

Unutmayalım ki, her yıl yetkili sendikalar yeniden belirlenmektedir. İstenirse yetkili sendika her yıl değiştirilebilir.

Ve yine unutmamalıyız ki “Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmak zorundadır.”

YORUM YAZ