Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

BASK’TAN, MEMURLARA İKRAMİYE İÇİN CUMHURBAŞKANINA 17’NCi BAŞVURU

BASK basktan-memurlara-ikramiye-icin-cumhurbaskanina-nci-basvuru

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Halen toplu sözleşme veya YHK Kararı ile ödenen ikramiyeler hariç, kamu işçilerine Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her biri yarım aylık ücretleri tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Belirttiğimiz gibi yılın ikinci tediyesi (ikramiyesi) 11 Mayıs Salı günü ödenecek olmasının yanısıra kamu işçilerine sendikalarının imzaladığı toplu sözleşme gereği de yine bu ay (Mayıs) içinde 26 günlük ücret tutarında ikinci bir ikramiye ile  vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği ödenecektir.

İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, memur sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmemektedir.

AYRIMCILIĞA VE HAKSIZLIĞA İSYAN EDİYORUZ

Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz.

Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır.

Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir.

CUMHURBAŞKANINA 17’NCİ KEZ BAŞVURDUK

Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, konuyu anlattık, taleplerimizi ilettik.

BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde -Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç- 17 kez  başvuru yaptık. Talebimize cevap alamadık

Oysa; 4688 sayılı Yasanın  28 inci maddesinde “toplu sözleşmenin kapsamı” başlığı altında görüşülecek konular arasında “ikramiye” hakkı bulunmasına rağmen, memurların 19 yıllık toplu pazarlık sürecinde, ikramiye hakkı  ne görüşme masasına getirilebilmiş ne de toplu sözleşme metinlerine girebilmiştir.

Yetkili sendikaların bu aymazlığının iktidarlar tarafından istismar edilmesi ve ikramiye hakkının gasp edilmesi  vicdanları rahatsız etmektedir.

ÇÖZÜM 6772 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDE

4688 sayılı Yasada yer alan memurlara ikramiye hakkının ısrarla gözardı edildiğisözde ve sahte sendikaların bu konuyla ilgilenmedikleri, yetki el değiştirmediği sürece sorunun çözülmeyeceği de anlaşılmaktadır.

Sözde ve sahte yetkili sendikaların 19 yıllık aymazlığını memurların hak kaybının gerekçesi olamaz.

Bu nedenle sorunun çözümü için defalarca Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM temsil edilen siyasi partilerimize başvuruda bulunarak, 6772 sayılı Yasanın memur ve sözleşmeli personeli  de kapsayacak şekilde değiştirilmesini, memur ve sözleşmeli personelin kapsama alınmasını talep ettik.

Şubat ve Mart aylarında BASK olarak “Memurların Sorunları da Reform Paketinde Yer Almalıdır” kararımız çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı, siyasi parti genel merkezleri ile meclis grupları, ihtisas komisyonlarının üyeleri nezdinde memurların temel sorunlarını aktarmak, BASK’ın çözüm önerileri iletmek üzere başlattığımız geniş kapsamlı çalışma ve yaptığımız görüşmeler kapsamında “memurların ikramiye hakkı”nı ısrarla gündeme getirdik.

Sözde yetkili sendikaların aymazlığı memurların hak kaybının gerekçesi olamaz.

Bu haklı talebimizin hayata geçirilmesi, anılan yasa değişikliğinin bir an önce yapılması, 6772 sayılı Yasa kapsamında memur ve sözleşmeli personele de ilave tediye ödenmesini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanının ve siyasi partilerin, memurların bu haklı sesine kulak vermelerini istiyoruz.

Pandemi döneminde memurlara ikramiye ödenmesi, piyasanın canlanmasına katkı sağlayacak, hem memurların ve ailelerinin hem de esnafın yüzü gülecektir.

Unutulmamalıdır ki, Devletin asli ve sürekli görevleri günün her saatinde, ülkenin en ücra köşesine kadar ve gerektiğinde canı pahasına kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin gerektiğinde nasıl hayatları pahasına çalıştıkları bilinmekte ve görülmektedir. Buna rağmen Devletin ayrımcılık yapmasının izahı yoktur.

3 Milyon 250 bini aşkın memur ve sözleşmeli personel adına talebimizi bir kez daha yineliyor, memurların ikramiye hakkı hayata geçinceye kadar konunun her aşamada takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”

YORUM YAZ