Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

MALİYE ÇALIŞANLARI MALİ HİZMETLERİ SINIFININ İHDAS EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR

BASK maliye-calisanlari-mali-hizmetleri-sinifinin-ihdas-edilmesini-talep-ediyor

Maliye Bakanlığında çalışan ünvanlar arası hiçbir ayrım yapılmadan meslektaşlarımız adına sivil örgütler(sendika,dernek) sorunlarımızı taleplerimizi yetkililere iletmek üzere bir araya geldik.

Bagımsız Büro Sendikası

Büro İş Sendikası

Maliye Sendikası

Duder

Guyader

Yguder

YORUM YAZ