Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

MEMURLARIN VERGİ DİLİMİ MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİDİR

BASK memurlarin-vergi-dilimi-magduriyeti-onlenmelidir-

Her yıl, Mart ayından başlayarak tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi zulmü yaşanmaktadır.

Yıl sonuna kadar tüm kamu görevlileri, pozisyonlarına göre Mart ayından itibaren % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine girmektedir.

2021 yılı için 24.000 TL’ye kadar % 15, 24.000--53.000 TL’lik gelir için % 20 oranında vergi ödenmektedir.

% 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine giren memurlar vergi dilimi değişikliğinden dolayı yeni kayıplara uğramaktadır.

Bu vergi oranları sadece memurlar için değil asgari ücretliler, esnaf, serbest meslek sahipleri ve işadamları dahil herkes için geçerlidir.

Esnaf, serbest meslek ve iş adamları iş dışındaki harcamalarını bile gider göstererek gelir düzeyini düşürmekte veya vergi kaçırmakta veyahut vergi aflarından yararlanmakta iken memurların böyle bir şansı yoktur. Memurlar için gelir vergisi kesintileri, doğrudan kaynağından bordrolardan) ve peşin olarak kesilmektedir.

KAMU İŞÇİLERİ MAĞDURİYETİ “DENGE ÖDENEĞİ” İLE BİR ÖLÇÜDE ÇÖZMÜŞ

Kamu görevlilerinin sorunlarını sıralarken kamuda çalışan işçilerinin 2 tam, 4 yarım ve bir de “Denge Ödeneği” adı altında olmak üzere her yıl 7 ikramiye aldıklarını, bunlardan 4 yarım maaş ikramiyeden taşeron işçiliğinden kadroya geçen işçilerin de yararlandığını  sayfalarımızda paylaşmıştık.

(http://bask.org.tr/konfederasyondan-haberleri-ikramiye-memurlarin-yasal-hakkidir-1646.html)

Bu 7 ikramiyeden biri olan “Denge Ödeneği”, 30.05 2015 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında imzalanan 2015 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve  Anlaşma Protokolü ile 500,00 TL olarak hayata geçirilmiş olup kamu işçilerinin vergi dilimi kayıplarını büyük ölçüde karşılamıştır.  Denge Ödeneği 2020 yılının Mayıs ayında ise 854,00 TL olarak kamu işçilerine ödenmiştir.

Aynı yıl ve aynı Hükümetin ilgili Bakanı ile memurlar adına toplu sözleşme imzalayan “Memur-Sen” yetkilileri diğer toplu sözleşme konuları gibi bu ödeneği de ısrarla görmezlikten gelmiş ve üyeleri dahil tüm kamu görevlilerini iktidara peşkeş çekmeye devam etmişlerdir.

BU MAĞDURİYET BİTMELİDİR

Kamu işçileri kendi adlarına ticaret yapabilip ikinci bir işte çalışabilirken, hatta siyasi partilere üye ve yönetici olabilirken; gelir getirici iş yapmasıikinci bir işte çalışması dolayısıyla ekonomik varlığını geliştirme hakkını Devletine devretmiş, siyaset yapması ve siyasi partilere üye olması yasak olan, maaşına haciz gelmesi  halinde disiplin soruşturması geçiren, Devletin asli ve sürekli görevlerinin günün her saatinde ve gerektiğinde canı pahasına yerine getiren kamu görevlilerinin de sesini duyurması gerekmektedir. bahsediyoruz.

Aynı Hükumet, aynı Devletin emrinde çoğu kez yanyana çalışan, aynı Hükumet ile toplu sözleşme imzalayan iki kesim arasındaki bu eşitsizlik ve adaletsizliği toplu sözleşme imzalayan sendikaların becerisine ve duyarsızlığına, kamu işvereninin de bu durumu istismar etmesine bağlamak vicdan ve adalet ile bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle her yıl Mart ayından başlayarak yıl sonuna kadar tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının % 15’te sabitlenmesi veya vergi artış miktarının Devlet tarafından sübvanse edilmesi ile son verilmelidir.

YORUM YAZ

Ali osman

Çok teşekkür ederim. Gerçekten önmeli nir mağduriyeti kaleme almişsınız Yetkililer bu adaletsiz hali duzeltmelidirler. Selam ve saygılar.

2022-03-05 23:46:02

şaban örs

Dünyanın her yerinde eğer memur yüksek ücret alıyorsa yüksek gelir vergisi öder.biz de ise tam tersi.işte gerçek ve çarpıcı bir örnek 4 yıllık fakülte mezunu 1.derecenin 4.kademesinde memur ünvanlı 26 yıllık bir kişi 12.ayda(2020 yılı) maaşından tam 290 tl gelir vergisi kesildi.yine 4 yıllık fakülte mezunu 1.derecenin 4.kademesinden gelir uzmanı ünvanlı 26 yıllık bir kişi 12.ayda(2020 yılı) maaşından 135 tl gelir vergisi kesildi.yani yukarıdaki memurun maaşı tam 4.527 tl kesilen gelir vergisi 290 tl.yukarıdaki gelir uzmanının maaşı 6.025 tl kesilen gelir vergisi 135 tl.bu hak hukuk adalet mi allah aşkına.....hani adil düzen gelecekti?.....hani geliri yüksek olandan yüksek gelir vergisi kesilecekti ??.......,

2022-03-05 23:45:40