Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

SENDİKAL TEKELLEŞMEYE KARŞI EYLEMDEYDİK

BASK sendikal-tekellesmeye-karsi-eylemdeydik

Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme özgürlüğüne getirilmek istenen %2 barajını yıkmak, TBMM önünde görüşlerimizi söylemek için  eylemdeydik.

Uluslararası sözleşmelere Anayasaya aykırılığı Danıştay tarafından onaylanan %1 barajını Kanun teklifi ile %2'ye çıkarmak isteyenlerin sendikal tekelleşmeyi istediklerini söyledi. Öğretici şöyle konuştu: “Kamu çalışanlarının gerçek temsilcisi bağımsız sendikalar olarak meydanlardayız. Bu kanun teklifi Kamu çalışanlarının tekelci sendikalara yönlendirmenin aracıdır. Kanunlar bu ayrıma zemin hazırlar nitelikte olmamalıdır. Meclisimiz bu Kanunu kabul etmemeli ve teklifi geri çekmelidir. Memuru toplu sözleşme ikramiyesine muhtaç hale getirenler %2 barajının arkasına sığınanlara kamu çalışanları gerekli cevabı verecektir. "

YORUM YAZ