Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

TASARRUF YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAMAK

BASK tasarruf-yapayim-derken-goz-cikarmamak

BAĞIMSIZ BÜRO SENDİKASI olarak tasarruf yapılması düşünülürken ileride doğabilecek personel ile igili sorunlar başta olmak üzere her aşamada çıkabilecek problem ve çözüm önerilerine duyarlı olup sahip çıkacağız.Maliye çalışanı olmak zordur birde taşrada en ücra birimlerde gelir ve gider olarak devletin gelirini toplamak giderlerini kontrol etmek harcamak dahada zordur.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada ilk önce 100 daha sonra 200 malmüdüdürlüğünün kapatılacağı açıklanmıştır.
Kapatılacak 47 ilimizdE toplam ilk 100 malmüdürlüğü bayramdan sonra 1 Temmuz 2024 tarihinde kapatılacak olup,bu malmudurluklerinin tamamı vergi dairesi bulunan ilcelerde bulunmaktadır.
Yapılacak tasarrufun maddiyattan çok insan kaynakları yönünden yapılacağı,ücra yerlerde bulunan merkeze uzak ve personellerinin coğunun görevlendirmeler ile yolluk ödenerek sağlandığı malmüdürlüklerinin ilk 100 de yer almaması tasarrufun ilk planda olmadığını düşündürmektedir.
Kapanacak malmüdürlüklerinde hazır vaziyette çalışan personel ile ilgili bugün itibarı ile açıklanmayan sorular cevap beklemektedir.
1) Rakamsal olarak vergi daire içinde ve hükümet konağı içinde bulunan birimlerin kapatılması sonucu ne kadar tasarrufta bulunabileceği
2 Mevcut malmüdürlerin nerede görevlendirileceği,merkez ve valilik atamalı personel ile engelli personelin ikametgahına uygun birimlerde görevlendirilebileceği
3)Merkezde mevcut olan fiziki sorunlar,kira,ulaşım,yemek ile ilgili yetersiz özlük hakları devam ederken merkeze kaydırılması personelin haklarının iyileştirilebilmesi
4)Defterdarlık adı altında birleşen kadroların başkan,malmüdürü,müdür,gelir ve defterdarlık uzmanlarïnın bir bütünlük çerçevesinde ele alınmasï örnek uzmanların(defterdarlık ve gelir) maliye uzmanı olarak tek isimde birleştirilip bu duzenlemede özlük haklarının düzenlenebileceği gibi önemli sayabileceğimiz sorunların taraflarında biraraya gelerek çözûlmesi  bu düzenlemeyi daha verimli kılacaktır.

YORUM YAZ